Nederlands language
+31 345 585 400

Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Onze wagens zijn volgens de ADR-normen uitgerust en de chauffeurs beschikken over een ADR-vakbekwaamheidscertificaat. De afzender van ADR-goederen is verantwoordelijk voor de vereiste verpakking met UN-kenmerk, de etikettering en de vervoersdocumenten waaronder een opgemaakte vrachtbrief, afzenderverklaring en gevarenkaart.

Klik hier voor de lijst met ADR-goederen die binnen Nederland door het Transmission netwerk vervoer worden.

Klassen die wij niet vervoeren:

- Ontplofbare stoffen en voorwerpen
- Voor zelfontbranding vatbare stoffen
- Oxiderende stoffen en organische peroxiden
- Infectueuze stoffen
- Radioactieve stoffen
- Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het Vervoerinformatiecentrum van de dienst Inspectie Verkeer & Waterstaat.
Vul a.u.b. een geldige waarde in voor de met rood aangegeven verplichte velden