Nederlands language
+31 345 585 400

Verklaring van termen

De meest gebruikte termen in het internationale handelsverkeer

Incoterms

Het doel van Incoterms is te voorzien in internationale regels ter verklaring van de meest gebruikte termen in het internationale handelsverkeer. Hierdoor kunnen interpretatieverschillen worden vermeden.

EXW: Ex Works (af fabriek)

De verkoper voldoet aan zijn leveringsplicht wanneer hij de goederen in zijn bedrijfspand ter beschikking van de verkoper heeft gesteld. Hij is niet aansprakelijk voor het laden van de goederen en de uitklaring. De koper draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het vervoer.

FCA Free Carrier (vrachtvrij tot vervoerder)

De verkoper voldoet aan zijn leveringsplicht wanneer hij de goederen heeft uitgeklaard en overgedragen aan de door de koper genoemde vervoerder.

CFR Cost and Freight (kostprijs en vracht)

De verkoper moet de kosten en vracht betalen om de goederen naar de genoemde bestemmingshaven te brengen, maar risico van verlies en schade alsmede extra kosten nadat de goederen op het schip zijn geladen, gaan over van verkoper naar koper op moment van passeren van de scheepsreling. De CFR term verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.

CIF Cost, Insurance and Freight

Kostprijs, verzekering en vracht. 

De verkoper heeft dezelfde verplichtingen als onder CFR, maar met toevoeging dat hij een transportverzekering moet afsluiten. De CFR term verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen. De term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartvervoer.

CPT Carriage Paid to…. 

Vrachtvrij tot...

De verkoper betaalt de vrachtprijs voor het vervoer van de goederen naar de opgegeven bestemming. Het risico van verlies of schade gaat over van verkoper naar koper wanneer de goederen zijn overgegeven aan de vervoerder. De CPT term verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan gelden bij elke wijze van vervoer, inclusief multimodaal vervoer.

CIP Carriage and Insurance Paid to…

Vrachtvrij inclusief verzekering tot...

De verkoper heeft dezelfde verplichtingen als onder CPT, echter met toevoeging dat de verkoper een vrachtverzekering moet afsluiten tegen het risico, voor de verkoper, van verlies of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De CIP term verplicht de verkoper tot de uitklaring van de goederen. Deze term kan gelden bij elke vervoerwijze, inclusief multimodaal vervoer.

CIP Carriage and Insurance Paid to… 

Vrachtvrij inclusief verzekering tot...

De verkoper heeft dezelfde verplichtingen als onder CPT, echter met toevoeging dat de verkoper een vrachtverzekering moet afsluiten tegen het risico, voor de verkoper, van verlies of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De CIP term verplicht de verkoper tot de uitklaring van de goederen. Deze term kan gelden bij elke vervoerwijze, inclusief multimodaal vervoer.

DAF Delivered At Frontier

Franko grens

De verkoper levert de goederen wanneer deze uitgeklaard en beschikbaar zijn gesteld op het overeengekomen punt. Normaliter bij een grens. De term is voornamelijk bedoeld voor toepassing in het spoor- en wegvervoer, maar kan ook gelden bij elke andere vervoerwijze.

DDU Delivered Duty Unpaid 

(franko exclusief rechten)

De verkoper levert, wanneer de goederen beschikbaar zijn gesteld in de genoemde plaats in het land van invoer. De verkoper draagt de kosten voor risico’s verbonden aan het vervoer daarheen, met uitzondering van rechten, belastingen en kosten van de te vervullen douaneformaliteiten.

DDP Delivered Duty Paid 

(franko inclusief rechten)

De verkoper levert wanneer de goederen op de opgegeven plaats in het land van invoer beschikbaar zijn gesteld. De verkoper draagt de risico’s en de kosten inclusief rechten, belastingen en overige heffingen. Deze term kan worden toegepast ongeacht de wijzen van vervoer.
Vul a.u.b. een geldige waarde in voor de met rood aangegeven verplichte velden